Kategoria «Co nie podlega ochronie»

Co nie podlega ochronie prawem autorskim

Ochronie prawami autorskimi nie podlegają: • akty normatywne lub ich urzędowe projekty (np. ustawy); • urzędowe dokumenty, materiały, znaki, symbole (np. opracowania, poradniki, orzeczenia sądów, interpretacje podatkowe, analizy, formularze, wzory, itp.); • opublikowane opisy ochronne lub patentowe; • proste informacje prasowe - ukazujące się np. na stronach rządowych lub takie, które przedstawiają jakieś zdarzenie w …