Kategoria «Notariusz»

Rodzaje licencji

Jeżeli chodzi o rodzaje licencji, to najistotniejszy jest ich podział na: wyłączne (uprawniony jest jeden podmiot) i niewyłączne (licencjobiorców jest przynajmniej dwóch); pełne (licencjobiorca może korzystać z nabytych praw w takim samym zakresie jak ich właściciel) i ograniczone; dobrowolne (powstające w drodze swobodnego porozumienia stron) i przymusowe (ustanawiane np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Państwa); otwarte …