Kategoria «Użytek»

Użytek prywatny

Rozgraniczony też został dozwolony użytek w zakresie prywatnym (powyżej) oraz inne okoliczności takiego użytku, obejmujące m.in.: • bezpłatne rozpowszechnianie (sieciami antenowymi i kablowymi) ogólnie dostępnych programów telewizyjnych i radiowych, pod warunkiem że sygnał odbierany jest przez maksymalnie 50 gospodarstw domowych; • kopiowanie i nieodpłatne korzystanie z fragmentów utworów w celach dydaktycznych (np. kopia rozdziału podręcznika …