Kategoria «Użytek»

Dozwolony użytek

Dozwolony użytek to zezwolenie na korzystanie z rozpowszechnionego utworu bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela praw do dzieła, lecz na określonych warunkach i w określonych sytuacjach. W Polsce zasady dozwolonego użytku treści objętych prawami autorskimi określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 23-35, zgodnie z którymi dopuszczalne jest bezpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego …