Dozwolony użytek

Dozwolony użytek to zezwolenie na korzystanie z rozpowszechnionego utworu bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela praw do dzieła, lecz na określonych warunkach i w określonych sytuacjach. W Polsce zasady dozwolonego użytku treści objętych prawami autorskimi określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 23-35, zgodnie z którymi dopuszczalne jest bezpłatne korzystanie z już rozpowszechnionego utworu bez zezwolenia autora w zakresie własnego użytku prywatnego.

Wyjątkiem jest korzystanie z cudzego utworu architektonicznego, ale tylko wtedy gdy nie dotyczy własnego i niezarobkowego użytku naukowego. Nie będzie zatem karane samo pobieranie z Internetu plików muzycznych, filmów, elektronicznych książek przeznaczonych do użytku własnego, wykonanie kopii zapasowej płyty CD czy jej przegranie na odtwarzacz mp3.

Jeśli natomiast tak uzyskaną treść rozpowszechnimy, czyli udostępnimy innym osobom (nie ma znaczenia, czy zrobimy to odpłatnie czy też nie), narażamy się na konsekwencje - bardzo dotkliwe zwłaszcza finansowo - naruszenia praw autorskich. Dozwolony użytek nie odnosi sie do pełnych wersji programów komputerowych, z których korzystać (także w przypadku użytku osobistego) można tylko na podstawie opłaconej licencji.