Prawo autorskie

Wartości niematerialne

W coraz większym stopniu nośnikami wartości w gospodarkach kapitalistycznych stają się:

  • symbole,
  • wiedza,
  • idee,
  • pomysły.

Oznacza to, że są i będą one przedmiotem coraz większego zainteresowania nie tylko konsumentów, ale też inwestorów. Na naszych oczach tzw. wartości niematerialne stają się tak samo ważnym akumulatorem kapitału jak produkcja przemysłowa.

Własność intelektualna

To zaś, co jest tak cenne - własność intelektualną, trzeba chronić jak, nie przymierzając, fabryki czy magazyny. Instytucje sprawujące nadzór nad własnością intelektualną powoływano lata temu po to, by chronić prawa twórców i wynalazców. Jednak w wyniku informatycznej rewolucji ostatnich lat, możliwości kopiowania i dystrybucji informacji powodują nieskuteczność tradycyjnych form ochrony praw autorskich.

Dostosowywanie praw autorskich

Dlatego trzeba próbować je modyfikować, zmieniać ich interpretacje. Ponieważ cóż z tego, że będzie obowiązywać surowe prawo autorskie zabraniające kopiowania, jeżeli i tak coraz trudniej jest te przepisy egzekwować? Filmy, muzyka, ilustracje, zdjęcia są nieustannie przetwarzane bez troski o prawa autorskie. Ich właściciele (którymi często są duże studia filmowe czy muzyczne) zwykle podejmują wówczas działania prawne, gdyż prawo autorskie - różniące się szczegółami w poszczególnych systemach prawnych - zasadniczo stanowi, że to właściciel określa sposób posługiwania się jego dziełem.

O tym, a także o wielu innych problemach i wątpliwościach związanych z tak rozległym zagadnieniem, jakim są prawa autorskie, stara się w zwięzłej formie poinformować niniejsze opracowanie. Ochronę praw autorskich w Polsce reguluje ustawa z 4.02.1994 r.(z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Głównym przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli rezultat indywidualnej (nie może być opracowaniem wcześniejszego dzieła) działalności twórczej człowieka - ustalony (od tej chwili zaczynają obowiązywać prawa autorskie) niezależnie od swojej postaci, przeznaczenia, wartości czy sposobu wyrażenia.

Prawa autorskie ogólnie dzieli się na:

  • osobiste,
  • majątkowe.