Kategoria «Co nie podlega ochronie»

Dokumenty urzędowe, akta, czyli co nie podlega prawu autorskiemu.

Nic, zaskakującego, tworząc Często w środkach masowego przekazu słyszymy o łamaniu praw autorskich przez niektóre portale internetowe czy też przez osoby fizyczne. Nic, więc dziwnego, że pisząc prace dyplomowe, artykuły zastanawiamy się nad każdym zdaniem, sformułowaniem, obawiając się czy czasami nie przekroczymy danej granicy i nie zostaniemy posądzeni o kradzież. Dlatego też rozpoczynając pisanie ważnych …