Kategoria «Prawa zależne»

Zależne prawa autorskie

Ważnym zagadnieniem ujętym w ustawie o prawie autorskim są tzw. prawa zależne, których przykładem może być prawo do opracowania (przerabiania) cudzego utworu. Pod pojęciem opracowania rozumie się tutaj zwłaszcza tłumaczenie, przeróbkę czy adaptację (oczywiście o twórczym, indywidualnym charakterze) przeprowadzoną bez uszczerbku dla praw autorskich do dzieła oryginalnego. Przy czym wykonanie opracowania nie wymaga zgody autora, …