Ochrona własności intelektualnej

Nadrzędnym zadaniem prawa autorskiego jest ochrona własności intelektualnej przed wykorzystaniem jej bez zezwolenia twórców, wykonawców, nadawców, producentów. Miejscem, gdzie prawa autorskie są obecnie najmniej respektowane, jest niewątpliwie Internet. Dynamiczny rozwój sieci, łatwość kopiowania zawartych tam treści i przesyłania danych są przyczynami nieustających i karygodnych niekiedy naruszeń praw własności intelektualnej.

Mimo że Internet jest medialnym oceanem, wydawałoby się - nie do ogarnięcia, to od czasu do czasu udaje się wyegzekwować prawa autorskie (nie zawsze chodzi o pieniądze) od osób korzystających z nich metodami pirackimi. Jednym ze skuteczniejszych sposobów zabezpieczania interesów (obu stron) dotyczących wykorzystania określonej treści/dzieła/utworu jest umowa.

Umowy z zakresu prawa autorskiego dzieli się generalnie na rozporządzające - przenoszące prawa autorskie na inną niż autor osobę, oraz na licencyjne - umożliwiające jedynie korzystanie z udostępnionego dzieła przez określony czas. Osobnym zagadnieniem jest - regulowana przez Kodeks cywilny - umowa o dzieło, choć mogą też nią być te wymienione wcześniej.

Umowa taka dotyczy bowiem dzieła, które dopiero powstanie na zamówienie zawarte w tejże umowie. Przedmiotem umowy najczęściej jest także - obok realizacji zamówienia - przeniesienie praw autorskich do wykonanego dzieła na zamawiającego. Regułą jest zawieranie umów dotyczących praw autorskich (szczególnie majątkowych) na piśmie pod rygorem ich nieważności.