Plagiat

Plagiat oznacza skopiowanie całości lub części dzieła/utworu/pomysłu i zaprezentowanie go pod swoim nazwiskiem. Jest to tzw. plagiat jawny. Plagiat ukryty występuje, kiedy przejmowane są fragmenty innego utworu - bez podania jego pochodzenia i właściwego autora - włączane później do własnego opracowania. W ujęciu mniej lub bardziej rozbudowanych definicji problem plagiatu wydaje się dość przejrzysty. Niestety, przy dokładniejszym przyjrzeniu się, zagadnienie to nie jest już tak jednoznaczne. By móc orzec naruszenie praw własności intelektualnej, należy udowodnić plagiatorowi, że przywłaszczenie dzieła (lub jego fragmentów) było umyślne.

Trudność w udowodnieniu plagiatu wynika także stąd, iż większość intelektualnego dorobku ludzkości jest rezultatem opracowywania i rozbudowywania wcześniej powstałych treści. Zatem informowanie o każdym zapożyczeniu byłoby nie tyle absurdalne, ile wręcz niemożliwe. Dodatkową komplikację wprowadza to, że mnóstwa zapożyczeń nawet nie jesteśmy świadomi, zaś określenie „plagiat” można zastosować tylko w przypadku działania celowego.

Umowy z dziedziny prawa autorskiego