Prawo cytatu

Możliwość bezpłatnego wykorzystania we własnym utworze fragmentów rozpowszechnionych dzieł bez zgody ich autorów. Prawo cytatu jest w Polsce regulowane ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach dozwolonego użytku. Cytat, aby za taki został uznany, musi być: rozpoznawalny - czyli odpowiednio wyróżniony od reszty utworu; wyraźnie oznaczony w zakresie autorstwa i źródła (w dodatku każdorazowo, gdy pojawia się w tworzonym dziele); uzasadniony celem - jego zastosowanie powinno wyjaśniać, pomagać analizować, uzupełniać i wzbogacać tworzone dzieło (spełniając funkcję pomocniczą), ale zarazem nie tworzyć jego głównej konstrukcji.